Laatste nieuws locatie Veller

Extra nieuwsbrief, 1 oktober 2019

Beste ouders,

Vorige week is in de raadscommissie Samenleving een vraag gesteld over de capaciteit van de nieuwbouw van ons kindcentrum op Veller. Hier is afgelopen vrijdag een artikel over verschenen in de Barneveldse Krant:

Het capaciteitsprobleem voor leerlingen in de Barneveldse wijk Veller zal de komende jaren flink toenemen. Het nieuwe scholencomplex in aanbouw is al te klein voor het aantal leerlingen in de wijk, maar nu dreigt De Branding in Norschoten ook steeds voller te raken. Wouter van Dijk Dat stelt de fractie van Lokaal Belang, die een dreigend tekort ziet aankomen voor de wijk. Tijdens de rondvraag van de vergadering van de raadscommissie Samenleving vroeg Sjoerd van Amerongen namens deze fractie de wethouder hier zo snel mogelijk aandacht voor te hebben. Dat het in aanbouw zijnde scholencomplex aan de Vellerselaan/Bankivalaan met in totaal veertien lokalen verdeeld over twee scholen (kindcentrum Veller en de Arianeschool), van begin af aan al te klein zou zijn, werd eerder dit jaar al geopperd. Leerlingen zouden daardoor naar de wijk Norschoten moeten fietsen. Van Amerongen: ,,Maar nu krijgen we signalen dat ook De Branding in Norschoten vanaf volgend jaar vol zit.” Veller-leerlingen wijken daardoor volgens hem inmiddels al uit naar scholen als De Spreng en de Antoniusschool. ,,We zien een toenemend probleem, zeker ook omdat de wijk nog niet volgebouwd is en er dus nog meer kinderen aankomen”, aldus Van Amerongen. ,,Ook qua verkeersdruk richting Norschoten is dit verre van ideaal.”

Helaas staan in het gepubliceerde artikel een aantal feitelijke onjuistheden. De Branding Norschoten zal, na verhuizing van de Veller-groepen, vijf lokalen leegstand hebben. De komende jaren zal de locatie voldoende ruimte hebben voor opvang van leerlingen en verwachten we geen problemen te ondervinden in de plaatsing. Als school zullen we blijven investeren in de locatie Norschoten, o.a. in het verder innoveren van het onderwijsconcept en het investeren in gebouw en materiaal. 

We gaan er vanuit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marije Dekker en Rianne van de Wal
Locatieleiders Kindcentrum de Branding

31 januari 2019

De nieuwbouw zal eind maart starten. Hier is al een behoorlijk proces aan vooraf gegaan. Even een terugblik: in augustus 2016 zijn we met de eerste Veller-groep gestart in de Vogelhorst. Hier zijn we in 2,5 jaar tijd gegroeid tot 3 groepen.

Destijds was er nog sprake van dat de nieuwbouw niet lang meer op zich zou laten wachten. Toen duidelijk werd dat er niet voldoende ruimte was voor al onze leerlingen in de Vogelhorst zijn we in februari 2018 vervolgens verhuisd naar Norschoten in afwachting van de nieuwbouw, welke september 2019 gereed zou zijn.
En nu is het januari 2019, start de 6de groep Vellerkinderen en is het de planning dat de schooljaar voorjaar 2020 gereed zal zijn. Deze lange termijn heeft te maken met de levertijd van de bouwmaterialen. We realiseren ons dat het niet prettig is dat de oplevering steeds wordt uitgesteld, maar hier kunnen wij zelf (helaas) niets aan veranderen.

Daarnaast spreken we ouders die meer willen weten over ons aannamebeleid. We zitten in de laatste fase voordat we dit met u zullen communiceren. De reden dat dit langer duurt is omdat we het goed willen doorrekenen en alle partijen (o.a. MR, ouderpanel, stichting PCO GV) de tijd en ruimte willen geven om mee te denken over dit beleid. Voor de voorjaarsvakantie horen de ouders van Veller hier meer over.

17 januari 2019

Barneveldse Krant d.d. 17 januari 2019:

De bouw van het nieuwe scholencomplex IKC Veller in Barneveld kan starten. De schoolstichtingen PCO Gelderse Vallei (protestants) en De Drieslag (Hervormd) nemen bouwbedrijf A. Huurdeman uit Amersfoort en technisch installatiebureau ITH in de arm die eind januari starten met de bouw van de dependances van De Branding en de Prinses Amaliaschool en een gymzaal. Hiervoor hebben zij een samenwerkingsverband met de gemeente Barneveld gesloten. De twee scholen willen hun deuren van het nieuwe schoolgebouw op de hoek van de Vellerselaan en de Bankivalaan in het voorjaar van 2020 openen.

>> Lees het volledige krantenbericht door te klikken op onderstaande foto.

Oktober 2018

Maandag 17 september jl. hebben we een inloopavond gehad over de nieuwbouwplannen. Op het pagina ‘ impressie Veller’  ziet u een impressie van het gebouw. We zijn hier heel blij mee! Hier tegenover staat wel dat we een uitdaging hebben met het aantal lokalen (8 stuks) welke we toegewezen hebben gekregen.
Volgens onze huidige prognoses start de 8ste groep in januari 2020. Dit zou betekenen dat we vlak na de verhuizing al ‘vol’ zitten.

We begrijpen dat dit onrust oplevert bij u. Wij kunnen geen garantie geven dat we ieder kind dat voor deze locatie wordt aangemeld, kunnen plaatsen voor de geheleschoolloopbaan. Dit is niet hoe we het voor ogen hebben, maar wel de situatie waar we nu voor komen te staan. Hierin zijn allerlei (on)mogelijkheden, waaronder plaatsing van bovenbouw op Norschoten, een aanmeldingsstop, voorrang voor broertjes/zusjes etc. Om duidelijk te zijn: hier is nu nog geen beleid op of keuze in gemaakt!

Rond half oktober hebben we een overleg met alle betrokken partijen; de Drieslag,
gemeente Barneveld en PCO Gelderse Vallei. We zullen dan met elkaar een plan van
aanpak maken en daarop volgend zullen wij een beleid op stellen hoe we hier invulling
aan gaan geven voor wat betreft aanmelding en plaatsing op onze school.

Om onrust en onduidelijkheid te voorkomen, willen we dit pas communiceren als we ook voor 100% kunnen garanderen dat wij op deze manier kunnen/willen handelen. Dit zal
omstreeks januari 2019 zijn. We hopen op uw begrip hiervoor en houden u d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, loop gerust binnen bij Rianne van de Wal.